22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Visitation


 

Det er et visitationsudvalg, bestående af botilbuddets ledelse og socialrådgiver, der tager stilling til om en beboer kan indskrives på botilbuddet.

Udover målgruppebeskrivelsen bliver der i visitationsprocessen også taget stilling til sammensætningen af beboerne, og miljøet der i forvejen er til stede på botilbuddet.

Hvis visitationsudvalget skønner det nødvendigt, indhentes ekstern supervision. 

 

Kender du en ung voksen som har behov for botilbud?


Ring gerne til os helt uforpligtende for at høre hvilke muligheder vi har.


Kontakt socialrådgiver
Sabine Rasmussen
Tlf.: 60 59 42 71

sabine@lindersvold.dk

(sikker mail)


 

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold