22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Jobcenter & praktikværter


 

Vi har et tæt samarbejde med Jobcentret i Faxe, bl.a. omkring praktikforløb, ressourceforløb og ande dagtilbudsmuligheder, som VUC i Faxe og Næstved, EUC – eller naturligvis STU-tilbuddet her på stedet.

Mange af vores unge har været i praktik på lokale arbejdspladser og på den måde har vi opbygget et netværk af praktikværter som har åbnet deres døre for at give beboerne positive oplevelser på arbjedsmarkedet.

 

 

UU UngeVejen i Faxe

Vi samarbejder med UU UngeVejen i Faxe Kommune.

Unge, der er ved at være færdige i grundskolen og unge, der er i gang med praktik, erhvervsuddannelse eller anden form for uddannelse, bliver også fulgt af UU UngeVejen.

Unge som er i målgruppen ift. den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) bliver henvist til STU vejlederen på uddannelsesvejledningen for at påbegynde visitationsprocessen.

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold