22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Ledige pladser


 

Botilbuddet på Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst som botilbud, jf. Lov om Social Service §107. Vi har også §108 og §43 , nr. 5 pladser. Vi modtager unge i alderen 17 – 29 år ved indskrivning.

Ledige pladser

  • Vi har 1 ledig §107 plads

 

Ring og hør nærmere!

Kontakt leder Susan Henrikssen
Tlf.: +45 22 74 28 68
Sikker mail: susan@lindersvold.dk

MÅLGRUPPER

Unge voksne med


  • tilknytningsforstyrrelse
  • stressreaktioner
  • angst
  • autismespektrumforstyrrelse
  • psykosociale problemstillinger
  • udviklingshæmning
  • depression
  • medfødt hjerneskade

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold