22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Økonomi


 

Non-profit social fond

Botilbudet på Lindersvold er en non-profit fond og dermed en uafhængig  institution med selvstændig bestyrelse. 

 

Budgetter og opholdstakster

Socialtilsyn Øst fører driftsorienteret tilsyn med botilbuddet efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Øst.

 

Revision

Alle økonomiske midler, som Botilbuddet på Lindersvold modtager bliver brugt i overensstemmelse med budgettet der har til formål at skabe god udvikling for beboerne på stedet.

Der bliver ført regnskab over alle økonomiske midler, og der bliver ikke brugt og kan ikke bruges penge til andre formål end hvad der er i det godkendte budget. Regnskaberne bliver revideret efter gældende regler af SR Revision i Køge.


 

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold