22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Målsætning & opfølgning


 

Hvordan sætter vi mål for beboerne?

Inden beboeren flytter ind, holdes et visitationsmøde. Her deltager beboeren selv, sagsbehandleren, (evt. også pårørende) og repræsentanter fra botilbuddet. Med udgangspunkt i hjemkommunens handleplan fastsættes målene for beboerens ophold.

På baggrund af mødet udarbejder tilbuddet en pædagogisk udviklingsplan i samarbejde med beboeren, hvori der udformes delmål ud fra handleplanen og beboerens ønsker med fokus på nærmeste udviklingstrin i det konkrete mål.

Den pædagogiske handleplan beskriver, hvordan botilbuddet i samarbejde med beboeren vil omsætte den kommunale handleplan i dagligdagen.

Hvordan følger vi op?

Beboeren har en kontaktperson, der har til opgave at støtte beboeren i at holde fokus på de aftalte delmål og overordnede mål.

Den pædagogiske udviklingsplan revideres som minimum en gang om måneden på et personalemøde med baggrund og personalets dagbogsnotater og andre informationer fra skole, læge, arbejde mm.

Hvert halve år skrives statusrapport med beskrivelse af beboerens udvikling og evalueringer på mål.

Der inviteres til statusmøder med sagsbehandler hvert halve år.

Alle medarbejdere noterer dagligt i det IT-baserede dokumentationsprogram “Sofus”, når der er væsentligt nyt at dokumentere om den enkelte beboers udvikling og trivsel.

Beboerne evaluerer oplevelse af egen udvikling i arbejdet med delmål på smiley-skemaer ca. hvert kvartal.

Vi bruger et pædagogisk udviklingsskema, der er let overskueligt for beboerne.

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold