22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Takst


 

Taksterne beregnes individuelt.
Se vores takster på Tilbudsportalen.

 

Beskrivelse af indsatsen

Via relationer og anerkendende tilgang arbejder vi helhedsorienteret om den enkeltes mål, delmål og udvikling. Vi arbejder med selvstændighed i forhold til at mestre eget liv og hverdag i egen bolig mest muligt med afprøvede metoder og hjælpemidler. Vi samarbejder om at indarbejde dags-og døgnstrukturer, der er hjælpsomme for at opnå mest mulig selvstændighed og livsglæde hos den enkelte.

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold