22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Takst


 

Taksten for ophold efter §107 er 53.486,04 kr. per måned i 2020.

Taksten for ophold efter §108 er 66.034,58 kr. per måned i 2020.

Taksterne reguleres årligt den 01.01.

Det er mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser for borgere der har brug for ekstra i støtte i en periode.

 

Beskrivelse af indsatsen

Via relationer og anerkendende tilgang arbejder vi helhedsorienteret om den enkeltes mål, delmål og udvikling. Vi arbejder med selvstændighed i forhold til at mestre eget liv og hverdag i egen bolig mest muligt med afprøvede metoder og hjælpemidler. Vi samarbejder om at indarbejde dags-og døgnstrukturer, der er hjælpsomme for at opnå mest mulig selvstændighed og livsglæde hos den enkelte.

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold