22 74 28 68 susan@lindersvold.dk

Botilbud §107


 

Botilbuddet på Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst som botilbud for voksne, jf. Lov om Social Service §107.

Botilbuddet har i alt 12 pladser.

Vi modtager som udgangspunkt unge voksne i alderen 18 – 26 år.

Vi modtager også unge på §66, stk. 1, nr. 6 fra ca. 17 ½ år i overgangen til vores botilbudsparagraf §107.

 

 

Læs mere om målgruppen:

MÅLGRUPPER

Unge voksne med


  • tilknytningsforstyrrelse
  • stressreaktioner
  • angst
  • autismespektrumforstyrrelse
  • psykosociale problemstillinger
  • udviklingshæmning
  • depression
  • medfødt hjerneskade

ADRESSE

 

Botilbuddet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A

4640 Faxe

CVR  27403573

KONTAKT OS

 

SKOLECENTRET

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold