Samarbejde

Samarbejde med beboerens netværk

Vi har lang erfaring for et tæt samarbejde med beboernes eget netværk.Vi sender regelmæssige nyhedsbreve og har jævnlige telefonsamtaler med pårørende.
Udover statusmøder med de anbringende kommuner, er der to gange årligt arrangementer på stedet, hvor der er mulighed for konsultation.

Familiemedlemmer og andre pårørende er også velkomne til at besøge beboeren efter aftale.
Der er mulighed for hjemrejse i weekenderne. Vi aftaler med socialrådgiver i anbringende kommune og de pårørende, hvordan samarbejdet skal foregå.

Vi yder gerne vejledning og rådgivning til pårørende i forhold til samvær og gensidig respekt.

Samarbejde med andre Institutioner på skolecentret Lindersvold

På skolecentret Lindersvold findes der foruden Botilbuddet Lindersvold også følgende enheder:

  1. Heldagsskolen Lindersvold, et dagtilbud til unge fra 1. - 10. klasse
  2. Opholdsstedet Lindersvold, et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge mellem 14 - 23 år.
  3. Den Rejsende Højskole - Et højskoletilbud med fokus på ulandshjælp, klimaforandringer og aktivisme
  4. Et STU tilbud - Lindersvold STU college

Vi deler nogle af de fysiske rammer med hinanden og har et tæt samarbejde på tværs af enhederne, som ofte består af fælles aktiviteter som kulturelle og sportslige højdepunkter, konferencer, studierejser, opsætning af teaterstykker samt aktivering af vores beboere

image

Dagtilbud

Det er vores udgangspunkt, at alle skal ud og i gang hver dag - og at alle Botilbuddets beboere skal have en plan for uddannelse, arbejde eller beskæftigelse i dagtimerne.
Disse planer laves i samarbejde med hver beboer, når han/hun flytter ind og i samarbejde med kommunen.
Mange beboere starter med et individuelt tilrettelagt STU/dagtilbud hos vores nabo Den Rejsende Højskole på Sydsjælland.
Her kan der tilbydes en bred vifte af linjer som sundhed- og velvære, madproduktion, grøntsagsproduktion, idræt, have- og park, men også faglige linjer til styrkelse af faglige færdigheder.
Der er også rig mulighed for at deltage i højskolens mange kurser om politik og samfundsfag - viden om verden og især om Afrika, da mange af højskolens deltagere skal rejse dertil for at lave udviklingsarbejde.

Også kurser som førstehjælp og overlevelsesture er der mulighed for at deltage i på højskolen.
Højskolen bidrager - udover tilbud om dagskole og aktivering - til et rigtig godt miljø for botilbuddets beboere. Højskolens deltagere kommer fra det meste af Europa og er for de flestes vedkommende mennesker som er well off - både fagligt og personligt - og desuden engagerede mennesker med en solidarisk humanistisk indstilling.

Højskoledeltagerne og Botilbuddets beboere har mange fælles stunder og mange nye venskaber opbygges på tværs af tidligere baggrund og kultur. Disse nye venskaber er ofte en øjenåbner for såvel højskoledeltageren som beboeren på Botilbuddet - og begge opdager ofte at der noget at lære for begge parter. For beboeren vokser selvtilliden ofte i takt med at de nye venskaber udvikler sig - og ligeledes med sprogkundskaberne, da meget kommunikation foregår på engelsk med de nye venner.
Ud over højskolen byder nabolaget også på dagtilbudsmulighder som VUC i Faxe og Næstved, EUC, m.v.
Med hensyn til praktikpladser har vi et godt netværk og samarbejde med en række lokale arbejdspladser.

Tværfagligt samarbejdeVi arbejder sammen med eksterne partnere for at opnå de bedste resultater for beboeren under anbringelsen.
Vores samarbejdspartnere spænder bredt fra medarbejdere ved fritidsinteresser, praktikværter, mentorer og studievejledere på uddannelser, misbrugskonsulenter, UU vejledningen, psykiatere og psykologer, læger og apoteket og hvem der ellers har kontakt med vores beboere og medarbejderne på botilbuddet.