Informationer

Vores tilbud og målgruppe

Botilbuddet Lindersvold er godkendt til 12 unge i alderen 18 – 26 år.
Vi tilbyder Pladser efter §107 i serviceloven

Beboerne er kendetegnede ved at være voksne, som har brug for omsorg og støtte i forhold til at kunne leve sammen med andre.

Visitation

Det er et visitationsudvalg, bestående af Botilbuddets ledelse og socialrådgiver, der tager stilling til om en beboer kan indskrives på botilbuddet.

Udover målgruppebeskrivelsen bliver der i visitationsprocessen også taget stilling til sammensætningen af beboerne, og miljøet der i forvejen er til stede på botilbuddet.

Hvis visitationsudvalget skønner det nødvendigt, indhentes ekstern supervision.

Tilsyn, økonomi og bestyrelse

Botilbuddet Lindersvold er juridisk en fond. Bestyrelsen på botilbuddet består af 5 personer, og er uddannelsesmæssigt og erfaringsmæssigt sammensat af personer med indsigt i pædagogiske, psykologiske og sundhedsmæssige områder. Alle midler, som botilbuddet modtager bliver brugt i henhold til budgettet. Der udarbejdes reviderede regnskaber over botilbuddets økonomiske aktiviteter. Regnskabet bliver også indsendt til Socialtilsyn Øst.

Botilbuddet Lindersvold er godkendt af Socialtilsyn Øst, som også fører tilsyn med stedet.

Du kan læse den seneste tilsynsrapport her

Du kan finde vores seneste årsrapport her

Vores vedtægter kan findes her

Bestyrelsen består af:
Anette H. Jensen
Bodil Rasmussen
Kirsten Bruun Jensen
Marianne Grim - Formand
Gunnar Olsen 

 

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

KOntAKT