FAQ

 • Fakta om Botilbuddet på Lindersvold

  Siden 2003 har Botilbuddet Lindersvold skabt trygge rammer for unge voksne,
  som har haft brug for støtte og omsorg for at skabe et godt liv for dem selv.

 • Botilbuddet Lindersvolds juridiske status

  Botilbuddet Lindersvold er juridisk en fond. Bestyrelsen på botilbuddet består af 5 personer, og er uddannelsesmæssigt og erfaringsmæssigt sammensat af personer med indsigt i pædagogiske, psykologiske og sundhedsmæssige områder. Socialtilsyn Øst har godkendt og fører tilsyn med Botilbuddet.

 • Botilbuddet Lindersvolds ledelse og organisering

  På Botilbuddet Lindersvold er Jørn Balsen ledelse. Der er i alt 5 ansatte: 3 er pædagoger, og 2 er pædagogmedhjælpere med andre faglige kompetencer. Fra tilsynsbesøget den 4. juli i år fik vi følgende bemærkninger:

  ”Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er velorganiseret og tilbuddets bestyrelse er sammensat af personer med relevant viden og erfaring i forhold til målgruppen. Tilbuddets ledelse har relevant uddannelse og erfaring i forhold til målgruppen.”

  ”Der opleves en udstrakt medarbejderkompetence og ledelsen har en meget tillidsbaseret ledelsesstil.”

 • Botilbuddets pædagogik

  Botilbuddet bygger på et sundt, aktivt fællesskab, hvor alle bidrager med det de kan, og hvor alle kan være med. Vi ønsker at fremme den enkeltes selvtillid og selvværd ved at fokusere på de positive og opbyggelige ressourcer. Hver enkelt bliver bakket op på alle de punkter, hvor borgeren kan få succes.

  En vigtig erfaring er, at det er gennem veltilrettelagte, gode og spændende programmer som appellerer til at den enkelte kan udfolde sit potentiale, at der kan opnås udvikling på såvel det menneskelige, som det faglige plan.

  Det er ved at deltage i et godt program, at den enkelte får mulighed for at lære at tage ansvar for eget liv og læring, sætte sig mål, og skabe sig små og store sejre.

 • Botilbuddet Lindersvold og Tvind

  På botilbuddet opfatter vi Tvind som et interessefællesskab, hvor vi samarbejder omkring store arrangementer som f.eks. sommerteater, vinterkoncerter, olympiske lege og andre kulturelle højdepunkter. Arrangementer som foregår fordi mange opholdssteder og botilbud vælger at gå sammen om at få det realiseret, som alle kan deltage i, og få glæde af. Udover det, er der fælles konferencer om pædagogiske, kulturelle og uddannelsesmæssige spørgsmål indenfor interessefællesskabet Tvind, som Botilbuddet deltager i.

Har du spørgsmål?

Kontakt os og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Kontakt os